beiye

آخرین موارد

سیستم های حفاظت لبه در اوکلند، نیوزلند

پروژه: NZICC اوکلند
تامین کننده Edge Protection: تجهیزات APAC Builders
APAC طیف گسترده ای از سیستم های حفاظت لبه را متناسب با نیازهای ساختمانی خاص شما عرضه می کند، هدف این سیستم جلوگیری از سقوط افراد، اشیاء یا مواد از ارتفاع است.

siognleig
/edge-protection-systems-in-aucklandnew-zealand/